• slider
  • slider
  • slider
> > Wiezba dachowa

Więźba dachowa – tradycyjne konstrukcje dachowe

wiezbyB

Więźba dachowa jest najważniejszym elementem konstrukcyjnym każdego dachu. Jej zadanie polega na bezpiecznym przeniesieniu ciężaru własnego dachu, pokrycia oraz obciążeń spowodowanych opadami śniegu i siłą wiatru. Dlatego więźba dachowa powinna być wykonana bardzo starannie. Domy jednorodzinne ze spadzistym dachem posiadają najczęściej tradycyjną więźbę drewnianą. Jest to jedno z najprostszych i najstarszych rozwiązań stosowanych w budownictwie. Konstrukcja tradycyjnej więźby dachowej składa się z belek. W innych więźbach stosowane są prefabrykaty oraz gotowe elementy, takie jak wiązary z belek lub desek dachowych.

 

Solidne więźby dachowe – nasza oferta

Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów konstrukcji dachowych:

1. Krokwiowa

Najprostszą więźbę dachową stosuje się, jeżeli rozpiętość między zewnętrznymi ścianami nośnymi domu nie przekracza 7 metrów. Elementem nośnym takiej konstrukcji jest para krokwi dachowych  połączonych ze sobą w kalenicy. Mają one długość 4,5 – 6,0 m i są rozstawione w odstępach od 80 do 120 cm. Dolne końce krokwi mogą zostać zamocowane na kilka sposobów – istotne jest, by połączenie było dobrze wykonane, od jego solidności zależy bowiem stabilność i bezpieczeństwo dachu.

wiezby2B

2. Krokwiowo – jętkowa

Ten rodzaj więźby dachowej znajduje zastosowanie przy rozpiętości ścian zewnętrznych większej niż 7 metrów. Aby zapewnić odpowiednią sztywność konstrukcji krokwiowej, stosuje się jętki, które rozpierają każdą parę krokwi mniej więcej w połowie ich długości. Pozwala to na wykonanie dachów o rozpiętości nawet 11 metrów i przekroju zbliżonym do dachów o konstrukcji krokwiowej. Obciążenia w więźbach krokwiowo-jętkowych przekazywane są na ściany zewnętrzne budynku.

wiezby2B

3. Płatwiowo – kleszczowa

W przypadku domów, gdzie rozpiętość dachu przekracza 11 metrów, więźba dachowa musi być odpowiednio zabezpieczona. W tym celu stosuje się więźbę płatwiowo-kleszczową. W tej konstrukcji krokwie są dodatkowo podparte mniej więcej w połowie rozpiętości. Podpory wykonane są z płatwi i słupów. Konstrukcję więźby dachowej usztywniają poziomo kleszcze – podwójne belki wiążące końce słupów z opartymi na nich krokwiami. Konstrukcja więźby dachowej – płatwiowo-krokwiowa – przekazuje obciążenia na strop ostatniej kondygnacji, a nie na ściany zewnętrzne. Rozwiązanie to pozwala na zaprojektowanie wytrzymałego stropu ze stabilną i wytrzymałą konstrukcją więźby dachowej.

wiezby3B